• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 
  • کد خبر : ۲۴۵۶
امكان تماس با بیماران كرونایی بستری در بخش های آی سی یو كرونا
ارتباط همراهان با بیماران بستری در بخشهای آی سی یو کرونا

به دلیل عدم امکان ملاقات بیماران در بخش های کرونا جهت ارتباط همراهان با بیماران بستری در بخشهای آی سی یو کرونا شماره تماسی تهیه و در اختیار بخش های مذکور قرار داده شده است مدت زمان ارتباط با بیمار هوشیار یکبار 3 دقیقه در روز میباشد.

شماره تماس: 09306736225

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0