• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ 
  • کد خبر : ۲۵۶۱
اطلاعیه در خصوص ایمنی در پارك خودرو

قابل توجه کلیه همکاران شاغل در مرکز

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند با توجه به اینکه مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی دارای فضای سبز با درختان کهنسال بوده و احتمال سقوط درختان در مواقع باد و طوفان و ایجاد خسارت به خودروهای شخصی پارک شده در زیر درختان محوطه بیمارستان پیش بینی می شود، لذا مقتضی است همکاران محترم از پارک خودروی شخصی در زیر درختان محوطه بیمارستان خودداری بعمل آورند، لذا در صورت پارک و  ایجاد خسارت، بیمارستان هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارت وارده اعم از جانی و مالی نخواهد داشت.

ریاست و مدیریت مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0