• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ 
  • کد خبر : ۵۷۳۸
بازدید اعتباربخشی آموزشی مراكز آموزشی و درمانی

بازدید اعتبار بخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا امروز برگزار گردید، در این بازدید که با حضور کارشناسان ارزیابی اعتباربخشی از وزرات بهداشت و درمان صورت پذیرفت. دکتر فرزام مدیر عامل و دکتر پازوکی معاون آموزشی مرکز کارشناسان را در این بازدید همراهی نمودند. در این بازدید امکانات آموزشی مرکز جهت آموزشی دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0