دکتر پازکی.jpg

  نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی پازکی

                               سمت: معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا

                               مدرک و رشته تحصیلی : متخصص قلب

                                مرتبه علمی : استادیار

                               تلفن تماس:  02833356696

                              آدرس: قزوین - خیابان بوعلی – مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

فعالیت های پژوهشی دکتر پازکی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین( لینک به سامانه جامع پژوهان)

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0