رئیس بخش :دکتر محمد مهدی دائی،متخصص قلب و فلوشیپ آنژیوپلاستی،استادیار

مسئول پرستاری بخش :آقای زارعی،کارشناس پرستاری

منشی:فریبا پوراسمعیل

کادر درمانی:11کارشناس پرستاری ،2کارشناس رادیولوژی

کادر خدماتی:2نفر

تعداد تخت فعال : 6

نوبت دهی: مراجعه حضوری وبادر دست داشتن دستور پزشک شاغل در مرکز اموزشی درمانی بوعلی سینا

شرح وظایف سرپرستار:

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری ، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد .

وظایف سرپرستار مرکز ( بهداشتی ، درمانی و توانبخشی ) براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد :

الف ) جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :

1) بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

2) تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی

3) برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

4) تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

5) تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار )

6) برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

7) برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز

8) برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... )

9) پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

10) برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

11) برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

 ب ) سازماندهی

12) تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... )

13) توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

14) برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

15) انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس

16) ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

17) شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت

18)  همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

19)  ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... )

20) مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان

21) مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه

22) مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

ج ) هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی

23) کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

24) تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

25) ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و ... )

26) نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و دانشجویان ...

27) کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

28) مشارکت و همکاری با کمیته های بیماران بنا بر صلاحدید سرپرست مربوطه

29) نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری

30) نظارت مستمر بر اقدامات ضروری بمنظور پیشگیری از عفونت ها

31) همراهی و ارائه گزارش دقیق هنگام بازدید مسئولین مافوق

32) نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری

جلب اعتماد و اطمینان مددجو ( فرد ، خانواده و جامعه ) و برقراری ارتباط حرفه ای موثر ( آشنا سازی با محیط ، معرفی خود و همکاران به مددجو ، پاسخ صحیح به سوالات ، در خواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی با بکارگیری مهارت های کلامی و غیرکلامی و در نظر گرفتن تفاوت های فردی مددجویان ) ، تلاش در ایجاد محیطی امن و حفظ استقلال و کیفیت زندگی و سلامت مددجو .بررسی ، شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده .تعیین ، ثبت مشکلات ، نیازهای بهداشتی مددجو و تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ، مهارت و پژوهش .برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در پرونده .مشارکت و همکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت بر فعالیت های تیم پیراپزشکی .

انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استاندارد های خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری آن ، با توجه به :

الف : نیازهای جسمی :

تامین بهداشت فردی (پوست ، مو ، دهان و ..........) .  خواب ، استراحت و آسایش .تغذیه : تعیین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی بیمار ، سوند گذاری معده (NGT) ، گاواژ و انجام مراقبت های لازم . تامین نیازهای دفعی بیمار ، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم ادراری و گوارشی ، سوند گذاری مثانه ، شست و شوی مثانه ، مراقبت از سوند و درن ها ، لاواژ ، مراقبت از کلستومی و انوع تنقیه .  تنفس ( تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از لوله تراشه و تراکتوستومی ) . گردش خون ( کنترل علایم حیاتی ) . نظارت بر ایجاد حداکثر تحریک در بیمار ( حرکت در تخت ، انتقال به صندلی ، تغییر وضعیت ، انجام حرکات فعال و غیر فعال ، بکارگیری از وسایل کمک حرکتی ).;  تعادل آب الکترولیت ها ( کنترل جذب و دفع ، بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی ، توزین روزانه )  مراقبت از سیستم پوستی ( مراقبت از پوست و مخاط ، مراقبت از انواع زخم ها ، کشیدن بخیه ها) .مراقبت از سیستم عصبی ( کنترل سطح هوشیاری بیمار و کنترل تحریکات محیطی مناسب ) .حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی و خودکفایی در فعالیت های روزمره زندگی با مشارک تیم توانبخشی ، اعتلای مفهوم خود در بیمار ، تطابق روانی ، اجتماعی مددجو ( تشویق بیمار به شرکت فعال تر در تصمیم گیری های درمانی خود و ..........) ایجاد محیط مناسب جهت تامین نیازهای معنوی و مذهبی مددجو دفاع از حقوق مددجو بر اساس منشور حقوق بیمار .

ب : انجام مر اقبت های تشخیصی ، درمانی تجویز شده در موارد زیر :

دادن داروهای خوارکی ، واژینال ، رکتال ، تزریقی ( جلدی ، زیر جلدی ، وریدی ، عضلانی و واکسیناسیون ) ، مایعات وریدی ، تزریق خون و فرآورده های آن ، کنترل اثر درمان و پیش گیری از عوارض جانبی آنها ، تغذیه کامل وریدی - انجام ECG - انجام EEG - گذاشتن سوند فولی ، گذاشتن سوند معده (NGT) ، گچ گیری ، آتل گیری ، کشـــــش پوستی ، بخیه لایه اول پوســــت ، برقراری خط وریدی

ج: انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء .

ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوطه .

ارزشیابی نتایج ارائه شده به مددجو و در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبت های لازم .

ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد .شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف محوله از پیش تعیین شده در موقعیت ها و حوادث غیر مترقبه . 

اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو و پیشگیری از حوادث احتمالی .سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضای گروه پرستاری . بررسی نیازهای آموزشی ،تعیین سطح انگیزش ، توسعه برنامه های آموزشی ،

اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو ، خانواده و جامعه به منظور تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت . ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل . راهنمایی و مشاوره با مددجو ، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی و اجتماعی . آماده سازی مددجو ترخیص .پیگیری و ارائه خدمات پرستاری و اقدامات مراقبتی در منزل پس از ترخیص با هماهنگی مرکز درمانی .

انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها ( آموزش و پژوهش) .

همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی ، حفاظتی و خدماتی با استفاده از همفکری وهمیاری و مشارکت جامعه (فرد ، خانواده ، گروه ، مدرسه ، کارخانه و ..........) و پیگیری آن ها .

شرکت در دوره های آموزشی و همکاری در برنامه ریزی آموزشی پژوهشی ( آموزش ضمن خدمت ، باز آموزی ها ، آموزش دانشجویان پرستاری و سایر اعضای گروه بهداشتی درمانی ، همکاری در انجام پژوهش های مورد نیاز در جهت اعتلای خدمات پرستاری .......) .

مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات .

مراقبت از بیمار در حال احتضار و خانواده بیمار و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازین شرعی .

تحویل بخش از پرسنل شیفت قبل و به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران و گزارش اقدامات انجام شده .

شرکت و همراهی با پزشکان در ویزیت بیماران ، گزارش و اقدامات انجام شده ، مشاهدات و پاسخ های بیمار جهـــت تعیین خط مشی درمانی مناسب از سوی تیم پزشکی .

ثبت کلیه اقدامات انجام شده .


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0