شرح وظایف تجهیزات پزشکی

نظارت مستمر بر تامين و توزيع وسايل و تجهيزات پزشکي مصرفي و غير مصرفي مورد نياز مرکز. 
پیگیری امور مربوط به خرابی دستگاهها در کوتاه ترین زمان.
صدور شناسنامه تجهیزات پزشکی و به روز رسانی شناسنامه ها.
کارشناسی مشاوره خريد وکارشناسی نگهداري و ذخيره سازي تجهيزات پزشکي و مصرفي مورد نياز ، جهت رفع نياز فوري مرکز در مواقع خاص و حوادث غيرمترقبه
خريداري و پيگيري تأمين قطعات يدکي دستگاههاي پزشکي مرکز.
نظارت مستمر بر سرويس و نگهداري و تعمير دستگاهها و تجهيزات پزشکي مرکز.
تشكيل كميته تجهيزات پزشكي بصورت دوره‌هاي با حضور متخصصين مختلف رشته هاي پزشكي و مهندسين  پزشكي.
بررسی فاکتورهای تعمیر دستگاهها به منظور مطابقت با گزارش تعمیر و تأیید صحت اطلاعات موجود در فاکتور.
بررسي نيازهاي واقعي و اولويت‌بندي بر اساس آن
مقايسه و تطبيق درخواستها و دستگاههاي موجود و ارسالي از طرف شركتها
ايجاد بانك اطلاعاتي جامع تجهيزات پزشكي و نظارت بر نحوه عملكرد آن
جمع آوري كليه قراردادهای منعقد با شركتهاي تجهيزات پزشكي و پيگيري نحوه انجام مفاد قراردادها توسط شركتها.
بررسي و نظارت بر نحوه نصب و راه اندازي دستگاه‌ها.
آموزش صحيح و كامل دستگاهها و ارائه CD و جزوات آموزشي.
انجام دقيق دوره هاي نگهداشت دستگاهها طبق جدول زمانبندي
بررسي لوازم مصرفي و يدكي مورد نياز تجهيزات و پيش‌بيني جهت تامين به موقع آنها
نظارت بر انجام صحيح خدمات پس از فروش شركتهاي تجهيزات پزشكي.
نظارت بر انبارهاي تجهيزات مصرفي و پلاك خود.
کارشناسي و بررسي وضعيت تعميرات دستگاه‌ها توسط شرکتهاي مختلف و نمايندگي کمپاني‌هاي سازنده تجهيزات پزشکي در مرکز تابعه از نظر کيفيت و قيمت.
نظارت بر نحوه اسقاط تجهیزات پزشکی.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0