انتصاب سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشكی قزوین
کد خبر : ۶۳۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 
۲۰:۳۰
تقدیر و تشكر حوزه علمیه استان از مركز
کد خبر : ۶۰۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
۲۰:۳۰
بازدید اعتباربخشی آموزشی مراكز آموزشی و درمانی
کد خبر : ۵۷۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ 
۲۰:۳۰
بازدید وزیر بهداشت جناب آقای دكتر عین اللهی از استان قزوین
کد خبر : ۳۹۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ 
۲۰:۳۰
بازدید سرزده رییس دانشگاه از مركز بوعلی
کد خبر : ۲۷۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ 
۲۰:۳۰
اطلاعیه در خصوص ایمنی در پارك خودرو
کد خبر : ۲۵۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ 
۲۰:۳۰
امكان تماس با بیماران كرونایی بستری در بخش های آی سی یو كرونا
کد خبر : ۲۴۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 
۲۰:۳۰
ارتباط همراهان با بیماران بستری در بخشهای آی سی یو کرونا

  • سالروز آزاد سازی سوسنگرد

   


   


   


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0