مسئول فنی: دکتر فریدون صلح جو

سوپروایزر:  حسین سهرابی (کارشناس ارشد ازمایشگاه)
فضای ازمایشگاه:
 در مساحت تقریبی هزار متر مربع در زیر زمین ساختمان غربی بیمارستان واقع شده است

تعداد نیرو :40 نفر (به همراه پزشکان ،خدمات،و نیروهای غیر فنی پذیرش)

تجهیزات بخش:شامل دستگاههای اتوانالایزر بیوشیمی3دستگاه ،دستگاههای سل کانتر هماتولوژی 2 دستگاه،دستگاه الکتروکمی لومنیسانس ابوت جهت تستهای فوق تخصصی هورمون و بیوشیمی سرم،دستگاه رادیو ایمنو اسی بخش هورمون ،دستگاه میکروتوم و تیشیوپروسسور پاتولوژی،یخچال و فریزر مخصوص بانک خون دستگاه اندازه گیری Hb A1c جهت بیماران دیابتی

امکانات:نرم افزار HIS بیمارستانی که برقراری ارتباط ازمایشگاه با سایر بخشها را باعث شده است.

 

خدمت در حال حاضر انجام ازمایشات بیماران بستری در حد تجهیزات موجود وسرپایی در حد محدود

تلفن تماس : شماره تلفن بیمارستان 2 الی  33332930-028

داخلی: 353 /358 پذیرش و352 مسئول ازمایشگاه

شرح وظایف سوپروایزر آزمایشگاه

1-همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط .

2-نظارت بر انجام کلیه آزمایش ها و در صورت نیاز انجام آنها

3-جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با درخواست پزشک و نگه داری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران

4-بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها جهت بهبود آنها به مسئولین ذیربط

5-پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی، مواد مصرفی و ارائه آنها به مسئول فنی آزمایشگاه

6-هماهنگی و نظارت بر بخش های مختلف آزمایشگاه و همکاری در رفع نواقص و مشکلات مربوطه

7-تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی

8-همکاری در اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه

9-همکاری در آموزش کارورزان، کارآموزان و پرسنل آزمایشگاه

10- کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب

11-نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی

12-انجام عملیات نگه داری دوره ای دستگاه های موجود در آزمایشگاه

13-اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزات به مبادی ذیربط

14-نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی، بهداشت محیط کار و دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاهی

15-کنترل کلیه فاکتورها و صورتحساب ها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه های ارجاع، حقوق و بیمه پرسنل، تنخواه کارپرداز

16-گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکت های خریداری شده

17-اختیار تعریف آزمایشها و بخشها، تعریف قرارداد بیمه، تعریف سربرگ قبض، نمایش منحنی درآمد، گزارش آمار پزشکان، لیست کارکرد، آمار مالی موارد، اصلاح صورت حساب ها و تغییر برنامه های رایانه ای با اجازه مسئول فنی

18-اختیار نظارت و ارزیابی جهت گزارش به مسئول فنی در بخش های پذیرش، نمونه گیری، انگل شناسی، آنالیز ادرار، میکروب شناسی، شستشو و استرلیزاسیون، هماتولو‍‍ ژی و بیوشیمی و گازهای خونی و....

شرایط احراز

حداقل کارشناس علوم آزمایشگاهی با 2سال سابقه یا کاردان علوم آزمایشگاهی با حداقل 3 سال سابقه در بخش های مختلف آزمایشگاه .

عدم سوء سابقه و موانع قانونی و حقوقی

آشنایی با کامپیوتر ، ویندوز و کار با مجموعه OFFICE

سلامت روحی و روانی

دارا بودن خصیصه دقت

صلاحیت علمی و عملی برای انجام امور بخش (صلاحیت کاری وی به تائید مسئول فنی رسیده باشد)

توانائی سرپرستی و راهبری


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0