bcc451ba-54b5-49f7-afb1-220ff9bbe1e1.jpg

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حاجی آبادی
سمت : مدیر عامل مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا
مدرک تخصیلی : متخصص قلب و عروق فلوشیپ فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی اریتمی و پیس میکر
 برای دریافت رزومه دکتر حاجی آبادی اینجا کلیک نمائید
پست الکترونیک :  
شماره تماس مستقیم :02833339049 داخلی 212
آدرس : قزوین - خیابان بوعلی - مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
زمان ملاقات : هماهنگی با مسئول دفتر

 

شرح وظایف رئیس بیمارستان
پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمان باشد.
بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود(رضايت مشتري گرا).
جلب همكاريهاي برون سازمان
پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق
مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات
نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء
هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان
ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان
اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط
پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها
مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان
انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار
نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي
كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي
انتصاب و عزل كاركنان
شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست و مدیریت

 

 • برخورد مناسب و پاسخگويي به مراجعين
 • پاسخگويي به موقع به تلفنها و در صورت لزوم برقراري ارتباط با رياست و مديريت بيمارستان
 • تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوط
 • ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و موسسات ذيربط و يا واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين شده
 • راهنمايي و در صورت لزوم فراهم آوردن وسايل و يا انجام درخواستهاي متقاضيان و مراجعه كنندگاني كه تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذيربط امكان پذير است.
 • تنظيم ليست متقاضيان داخلي يا خارجي جهت ملاقات با مقام مربوطه و تعيين ساعت ملاقات براي آنها
 • آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات و سمينارها براي اطلاع مقام مربوط
 • انجام امور مربوط به مخابره نمودن نامه ها از طريق نمابر
 • مرتب نمودن ميز ، دفتر كار و لوازم دفتر رياست ومديريت
 • تنظيم ساعات جلسات ، كميته ها و هماهنگي و پيگيري هاي مربوطه
 • انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0