مسئول واحد : محمد مهدی فرحانی

کارشناس ارشد نرم افزار

تلفن داخلی : 216

 

شرح وظایف واحد انفورماتیک


تنظیم سطح دسترسی و مدیریت کاربران
تهیه Backup برنامه
توسعه سیستم آموزشی موجود و ایجاد قابلیتهای جدید
شرکت در جلسات IT
فراهم آوردن بستر نرم افزار وسخت افزار برای مرکز
همکاری با کارشناسان شبکه وسیستم های پایه وبرنامه ریزان سیستم درزمینه نصب راه اندازی وپشتیبانی تجهیزات مورد نیاز
برآورد، تهیه وتنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزارهای موجود وانطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر
بهینه سازی وجمع نمودن رایانه ها بر حسب نیاز مرکز
همکاری در تدوین برنامه های آموزشی وارائه آموزشهای لازم به کارکنان مربوطه
انجام ا مور مربوط به آماده سازی وراه اندازی دستگاههای اصلی و جانبی
راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ها وجریان عملیات رایانه های در حال کار
تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله
بکاربردن برنامه های پیش نیاز جهت راه اندازی سیستم ها
گزارش اشکالات موجود در اجرای برنامه ها،رایانه ها وتجهیزات ارتباطی محلی و راه دور به مسئولین مربوطه
انجام امور مربوط به نگهداری وطبقه بندی وحفاظت از منابع ضبط اطلاعات براساس ضوابط تعیین شده
ورود داده ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه وتحویل آن به مسئولین ذیربط پس از پایان عملیات
بازبینی داده ها ورفع اشتباهات احتمالی
کنترل کمی وکیفی کارها در انجام بهینه امور وارتقاء بهره وری کار
تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز
دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي
بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز
بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده
نصب سيستم عامل هاونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحد
عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌ا ي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه( IP وكارت شبكه و... )
به روز نگه داشتن مطالب وب سايت ( اخبار و اطلاعيه و ... )
آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري
انجام سایر امور


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0